HOMI
Φορτώνει

Φυσικές Φθορές Ακινήτου: Πως να τις διακρίνεις

Τελευταία ενημέρωση: 17/02/2021

Κατηγορία: Ενοικίαση

Είτε είσαι ιδιοκτήτης, είτε ενοικιαστής, οι φυσικές φθορές ενός ακινήτου είναι ένα αναπόφευκτο φαινόμενο. Τι είναι αυτό όμως που τις διαχωρίζει από τις ζημιές και πώς μπορείς να τις διαχειριστείς; Μάθε όλα όσα χρειάζεσαι εδώ!
Είτε είσαι ιδιοκτήτης, είτε ενοικιαστής, οι φυσικές φθορές ενός ακινήτου είναι ένα αναπόφευκτο φαινόμενο. Τι είναι αυτό όμως που τις διαχωρίζει από τις ζημιές και πώς μπορείς να τις διαχειριστείς; Μάθε όλα όσα χρειάζεσαι εδώ!

Οι φυσικές φθορές είναι ένα καθημερινό φαινόμενο με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι, αργά ή γρήγορα, όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Όταν υπάρχει καθημερινή χρήση του ακινήτου και ιδιαίτερα αλλάζουν διαρκώς οι ενοικιαστές, αυξάνεται ο κίνδυνος να βρεθούν νέες ζημιές που θα πρέπει να αποκατασταθούν πριν την εγκατάσταση του νέου μισθωτή.

Πώς όμως μπορούν οι ιδιοκτήτες να επιβεβαιώσουν αν οι φθορές προκαλούνται από φυσικά αίτια; Ποια είναι τα δικαιώματα τους και πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τη συγκεκριμένη κατάσταση; Ας τα πάρουμε ένα ένα.

Τι προβλέπει ο νόμος για τις φυσικές φθορές στα ακίνητα

Tι προβλέπει ο νόμος για τις φθορές.

Tι προβλέπει ο νόμος για τις φθορές.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 297, 298, 330, 592, 594 και 599 ΑΚ) περί εμπορικών μισθώσεων, ο μισθωτής έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί το μίσθιο σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Επιπλέον, δεν μπορεί να ενεργεί τροποποιήσεις και μεταβολές στο μίσθιο μέσω των οποίων κινδυνεύει να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του, η πρόσοψη ή η εσωτερική διαρρύθμιση του.

Αυτά προϋποθέτουν πως, κατά τη λήξη της σύμβασης, ο ενοικιαστής θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδώσει το μίσθιο στον ιδιοκτήτη στην κατάσταση που το παρέλαβε. Θα πρέπει να έχει τηρήσει τους όρους του συμφωνητικού και να μην έχει προκαλέσει φθορές στο ακίνητο, πέρα από εκείνες που προκλήθηκαν από τη φυσιολογική χρήση του, σύμφωνα πάντα με την καλή πίστη. Σε διαφορετική περίπτωση, έχει υποχρέωση αποκατάστασης κάθε ζημίας, που υφίσταται ο εκμισθωτής.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως, σύμφωνα με το νόμο, ο μισθωτής δεν ευθύνεται για φθορές που προκλήθηκαν στο μίσθιο λόγω υπαιτιότητας του εκμισθωτή. Δηλαδή την ατελή κατασκευή του μισθίου ή την έλλειψη συντήρησης εκ μέρους του ιδιοκτήτη.

Βέβαια, οι εν λόγω διατάξεις αποτελούν τμήμα του ενδοτικού δικαίου. Αυτό σημαίνει πως μισθωτής και εκμισθωτής έχουν το δικαίωμα να συμφωνήσουν διαφορετικά απ’ ό,τι ορίζει ο νόμος. Μπορεί δηλαδή ο ενοικιαστής να είναι τελικά υποχρεωμένος να αποκαταστήσει αυτός τις παραπάνω φθορές αν συμφωνήσει με τέτοιο όρο κατά τη σύναψη του συμφωνητικού.

Πώς διαχωρίζουμε τις ζημιές από τις φυσικές φθορές

Φθορές Ακινήτου

Πως διαχωρίζουμε τις φυσικές φθορές από τις ζημιές.

Ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν ιδιοκτήτες και ενοικιαστές είναι το πώς να διαχωρίσουν τις ζημιές από τις φυσικές φθορές.

Γενικά, ως ζημιά θεωρείται η πράξη αμέλειας ή απροσεξίας, που θα μπορούσε να αποφευχθεί. Για παράδειγμα οι τρύπες στους τοίχους για το κρέμασμα διακοσμητικών ειδών, τα καψίματα σε πάγκους και διάφορα μέρη της κουζίνας, το γδαρμένο δάπεδο καθώς και οι λεκέδες στους τοίχους ή στα ντουλάπια συγκαταλέγονται στις ζημιές που προκαλούνται από τον ενοικιαστή.

Σε αυτή την περίπτωση, οι ιδιοκτήτες μπορούν να κρατήσουν (όλη ή) ένα μέρος της εγγύησης για να καλύψουν τις ζημιές που υπέστη το ακίνητο. Ωστόσο, η καθημερινή ζωή σε ένα σπίτι μπορεί να προκαλέσει μια σειρά από φυσικές φθορές στο ακίνητο. Για παράδειγμα, τα χαλαρωμένα πόμολα στις πόρτες, οι συρόμενες μπαλκονόπορτες που «κολλάνε» και οι ξεφλουδισμένοι τοίχοι είναι παραδείγματα από συχνές φυσικές φθορές για τα οποία ενδέχεται να μην ευθύνονται οι μισθωτές.

Ποιος είναι υπεύθυνος;

Όπως αναφέραμε παραπάνω, ο νόμος ορίζει πως ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για την κατάλληλη χρήση του μισθίου. Στο τέλος όμως, όλα εξαρτώνται την συμφωνία του με τον ιδιοκτήτη και τους όρους που αναγράφονται στο συμφωνητικό.

Καλό είναι, σε κάθε περίπτωση, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να συνεργάζονται από κοινού για την καλύτερη συντήρηση του μισθίου. Αν ο ενοικιαστής προκαλέσει κάποια ζημιά στο ακίνητο, συνιστάται να το αναφέρει στον ιδιοκτήτη το συντομότερο δυνατόν. Έτσι, ο ιδιοκτήτης θα έχει την ευκαιρία να διαπιστώσει αμέσως τη φθορά και να προβεί στην επισκευή της.

Κάντε λεπτομερή αναφορά

Για να αποφύγετε τις δυσάρεστες διενέξεις σχετικά με τις φθορές στο ακίνητο, είτε είστε ιδιοκτήτης είτε ενοικιαστής, προτείνεται να κάνετε μια λεπτομερή αναφορά της κατάστασης του διαμερίσματος πριν την έναρξη της μίσθωσης.

Περιηγηθείτε στους χώρους του ακινήτου. Σε τι κατάσταση βρίσκεται; Αν εντοπίσετε φθορές (π.χ. σπασμένα πλακάκια ή ξεφλουδισμένοι τοίχοι) αναφέρετε τις στον ιδιοκτήτη και φωτογραφίστε τις. Σημειώστε ό,τι θεωρείτε σημαντικό. Αν το ακίνητο είναι επιπλωμένο, τραβήξτε επιπλέον φωτογραφίες που να φανερώνουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

Γενικά, συνίσταται στους ενοικιαστές τα εξής:

  • Προσπαθήστε να διατηρήσετε το μίσθιο σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση γίνεται. Να θυμάστε πως η εγγύηση που έχετε δώσει ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί στο τέλος της μίσθωσης για να αποκαταστήσει τυχόν ζημιές που προκαλέσατε.
  • Μην προσπαθήσετε να αποκρύψετε ζημιές ή φθορές από τον ιδιοκτήτη. Προσπαθήσετε να διατηρήσετε μια ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία μαζί του.
  • Διορθώστε τις ζημιές που έχετε κάνει πριν φύγετε. Αν δεν μπορείτε να τις επισκευάσετε οι ίδιοι, προσλάβετε κάποιον ειδικό. Με αυτή σας την πράξη θα διατηρήσετε μια καλή σχέση με τον ιδιοκτήτη σας. Άλλωστε, είναι καλύτερα να πληρώσετε για τη ζημιά που προκαλέσατε, παρά να χάσετε την εγγύηση.
  • Πριν μετακομίσετε στο ακίνητο, σημειώστε τυχόν φθορές που εντοπίζετε και υπήρχαν από πριν. Τραβήξτε φωτογραφίες του χώρου ή των χαλασμένων συσκευών και κάντε μια λεπτομερή αναφορά.

Η ΗΟΜΙ είναι δωρεάν για τους ενοικιαστές και χρεώνει μισό ενοίκιο τους ιδιοκτήτες!

Ιδιοκτήτης και Ενοικιαστής ΗΟΜΙ

Αν είσαι ιδιοκτήτης, βρες τον επόμενο ενοικιαστή σου με τη ΗΟΜΙ κάνοντας κλικ εδώ. Αν είσαι ενοικιαστής, αναζήτησε τις αγγελίες της ΗΟΜΙ και βρες το ακίνητο που σου ταιριάζει, χωρίς καμία προμήθεια!