HOMI
Φορτώνει

Επίδομα Στέγασης

Τελευταία ενημέρωση: 04/04/2022

Κατηγορία: Ενοικίαση

Μισθώνεις το σπίτι στο οποίο μένεις και δυσκολεύεσαι να τα βγάλεις πέρα; Έχεις ακούσει για το επίδομα στέγασης; Δες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του νοικοκυριού σου, αν πληροίς τις προϋποθέσεις του επιδόματος στέγασης και εξοικονόμησε χρήματα κάθε μήνα!
Μισθώνεις το σπίτι στο οποίο μένεις και δυσκολεύεσαι να τα βγάλεις πέρα; Έχεις ακούσει για το επίδομα στέγασης; Δες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του νοικοκυριού σου, αν πληροίς τις προϋποθέσεις του επιδόματος στέγασης και εξοικονόμησε χρήματα κάθε μήνα!

Τι είναι το επίδομα στέγασης;

Το επίδομα στέγασης είναι το προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την πρώτη κατοικία τους. Το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου έχει συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ και απευθύνεται σε 260.000 νοικοκυριά. Σημειώνουμε ότι το επίδομα στέγασης είναι επίσης γνωστό και ως στεγαστικό επίδομα ή επιδότηση ενοικίου.

Γιατί παραχωρείται το επίδομα στέγασης;

Το επίδομα στέγασης χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ, στην προσπάθεια δημιουργίας μιας στεγαστικής πολιτικής με συνοχή. Επίσης στόχος της παροχής επιδότησης ενοικίου είναι και η εδραίωση ενός αποτελεσματικού συστήματος προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

 1. Σύμφωνα με την Eurostat για τον Ιανουάριο του 2022 τα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα ανέρχονται στο 13,3%. Παράλληλα, για νέους κάτω τον 25 ετών η ανεργία αντιστοιχεί στο 31,4%, παραμένοντας στις πρώτες θέσεις με τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ.
 2. Η Eurostat επίσης εκτίμησε πως το 83,1% των ενοικιαστών δαπάνησε πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για στέγαση. Δεδομένου ότι ο μέσος όρος δαπάνης στην ΕΕ-27 δεν ξεπερνά το 25,1%.
 3. Σύμφωνα με το δείκτη τιμών του Spitogatos, οι ζητούμενες τιμές των ενοικίων ειδικά των προαστίων της Αθήνας παρουσιάζουν σημαντική αύξηση κατά 20-30% τα τελευταία 3 χρόνια.

Γίνεται αντιληπτή η ανάγκη της στήριξης από την πλευρά του κράτους για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών.

Επίδομα στέγασης: κριτήρια

Για να δικαιούσαι το επίδομα στέγασης, θα πρέπει να ικανοποιείς ορισμένα κριτήρια. Οι προϋποθέσεις αυτές σχετίζονται με το εισόδημα, την ακίνητη περιουσία και τη διαμονή σου στην Ελλάδα.

1. Εισοδηματικά Κριτήρια

Για τη διαμόρφωση του εισοδηματικού ορίου λαμβάνεται υπόψη η τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φόρου εισοδήματος (Ε1). Για ένα φυσικό πρόσωπο, εισόδημα σε γενικές γραμμές είναι τα χρήματα που κερδίζει από την εργασία και τις επενδύσεις του. Προκειμένου να είσαι δικαιούχος του επιδόματος στέγασης, δεν μπορείς να κερδίζεις εισόδημα πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο.

Στην περίπτωση μονοπρόσωπου νοικοκυριού, το συνολικό εισόδημα θα πρέπει να μη ξεπερνάει τις 7.000€. Ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό δηλαδή αποτελείται από έναν ενήλικα. Αν κερδίζει τον κατώτατο μισθό για πλήρη απασχόληση, δηλαδή:

Ετήσιο εισόδημα = 665 * 14 (9.310 ευρώ μεικτά ή 7.996 ευρώ καθαρά)

Αυτό σημαίνει πως δεν ικανοποιεί τα εισοδηματικά κριτήρια για τη λήψη του επιδόματος στέγασης.

Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 3.500€. Επομένως για ένα νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη, εάν το ένα από τα δύο μέλη κερδίζει τον κατώτατο μισθό και το άλλο μέλος δεν εργάζεται, το νοικοκυριό θα πρέπει να ικανοποιεί τα κριτήρια.

Αν πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια, για το πρώτο ανήλικο μέλος αντιστοιχεί επιπλέον προσαύξηση του συνολικού εισοδήματος κατά 7.000€. Οπότε για ένα μονογονεϊκό νοικοκυριό με ένα τέκνο, ο γονέας μπορεί να κερδίζει έως και 14.000€ και να ικανοποιεί τα κριτήρια επιδόματος στέγασης. Ενώ για κάθε επόμενο μέλος, η προσαύξηση αντιστοιχεί σε 3.500€.

Σε περιπτώσεις νοικοκυριών με απροστάτευτα μέλη, ορίζεται προσαύξηση κατά 7.000€ για κάθε απροστάτευτο μέλος.

Ανεξάρτητα της σύνθεσης του νοικοκυριού, προϋπόθεση χορήγησης του επιδόματος στέγασης είναι το ετήσιο εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 21.000€. Σε αντίθεση περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος δεν θεωρείται δικαιούχος. Ωστόσο σημειώνεται πως στο εισοδηματικό όριο δεν προσμετρώνται τα εξής: επίδομα παιδιού, μη ανταποδοτικό αναπηρικό επίδομα και επίδομα αναδοχής.

2. Περιουσιακά Κριτήρια

2.1. Ακίνητη περιουσία

Προκειμένου να είσαι δικαιούχος επιδόματος στέγασης, δεν μπορείς να κατέχεις ακίνητη ιδιοκτησία με φορολογητέα αξία μεγαλύτερη από ένα συγκεκριμένο όριο.

Πιο συγκεκριμένα, η φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας ενός μονοπρόσωπου νοικοκυριού για να δικαιούται επιδότηση ενοικίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000€. Η αξία αυτή προσαυξάνεται κατά 15.000€ για κάθε πρόσθετο μέλος. Όμως, ένα νοικοκυριό αποτελούμενο από 5+ μέλη, ώστε να δικαιούται επίδομα θα πρέπει η φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του να μην υπερβαίνει τα 180.000€.

Σημειώνεται ότι οι νέες αντικειμενικές αξίες του 2022, ενδέχεται να κατέστησαν πολλά άτομα κατάλληλα για τη χορήγηση του επιδόματος στέγασης.

2.2. Περιουσιακά Τεκμήρια

Υπάρχει επίσης ανώτατο όριο όσον αφορά τους τόκους καταθέσεων του νοικοκυριού, όπως αναφέρονται στο Ε1.

Το όριο καταθέσεων και η τρέχουσα αξία ομολόγων, μετοχών κτλ. ορίζονται ως εξής:

 • Δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα 7.000€ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξημένο κατά 3.500€ για κάθε επιπλέον μέλος
 • Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος ορίζεται προσαύξηση 7.000€ και για κάθε επόμενο 3.500€
 • Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα αντιστοιχεί προσαύξηση 7.000€ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Επίσης σημειώνουμε ότι υπάρχει όριο στο εισόδημα που κερδίζεις από από αυτά τα περιουσιακά τεκμήρια. Το εισόδημα από τα τεκμήρια (ομόλογα, μετοχές), δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέση απόδοση του επιτοκίου τραπεζικών καταθέσεων. Ο τύπος που χρησιμοποιείται έχει ως εξής: 

Ετήσιος Τόκος (εισόδημα) δεν μπορεί να υπερβαίνει το Όριο Καταθέσεων * Μέσο Ετήσιο Καταθετικό Επιτόκιο

Το Δεκέμβρη του 2021, η Τράπεζα της Ελλάδος ανέφερε πως το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά διαμορφώθηκε στο 0,14%.

Οπότε, ένα νοικοκυριό με δύο μέλη, για να θεωρείται δικαιούχο του επιδόματος ενοικίασης μπορεί να κατέχει περιουσιακά τεκμήρια αξίας έως και 10.500€. Επίσης, το εισόδημα του νοικοκυριού από αυτά τα τεκμήρια δεν μπορεί να υπερβαίνει τα: 10.500 * 0,14 / 100 ή 14,70€.

2.3. Κριτήρια Διαμονής

Προϋπόθεση χορήγησης του επιδόματος ενοικίου είναι ο αιτούμενος να μένει μόνιμα στην Ελλάδα τουλάχιστον για τα 5 τελευταία έτη. Η απόδειξη διαμονής κατά αυτό το διάστημα πραγματοποιείται μέσω των Ε1 για τα αντίστοιχα έτη, ή με κάθε άλλο αποδεκτό δικαιολογητικό.

Στην περίπτωση τρίτων χωρών, εκτός των ομογενών και πολιτών της ΕΕ, θα πρέπει ο δικαιούχος και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα τουλάχιστον για 12 έτη.

Ποια νοικοκυριά εξαιρούνται από το πρόγραμμα επιδόματος στέγασης;

Υπάρχουν μερικές κατηγορίες νοικοκυριών που εξαιρούνται από το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου:

 1. Τα νοικοκυριά που είναι ήδη εγγεγραμμένα σε άλλα προγράμματα επιδότησης ή κάλυψης ενοικίου, λόγου χάρη στη στεγαστική συνδρομή ανασφάλιστων υπερήλικων.
 2. Περιπτώσεις μισθώσεων μη ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών ή μίσθωσης μέρους κατοικίας.
 3. Δεν γίνονται δεκτές μισθώσεις κατοικίας από συγγενείς πρώτου βαθμού, συζύγου ή πρώην συζύγου καθώς και έτερου μέρους συμφώνου συμβίωσης.
 4. Τα νοικοκυριά που μισθώνουν κατοικία η οποία τους είχε παραχωρηθεί εντός των τριών τελευταίων ετών πριν την υποβολή της αίτησης.

Εξετάζονται και κάποια επιπρόσθετα στοιχεία στις εκκαθαρισμένες δηλώσεις φορολογίας εισοδημάτων των νοικοκυριών για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος. Πιο συγκεκριμένα, δεν δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα νοικοκυριά που:

 1. Εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης
 2. Δηλώνουν έξοδα που σχετίζονται με αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής
 3. Δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία άνω των 1.500 ευρώ
 4. Έχουν δαπάνες στο Ε1 που αφορούν οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό.

Πόσο είναι η επιδότηση ενοικίου;

Αν το νοικοκυριό που υποβάλλει την αίτηση πληροί τα παραπάνω κριτήρια, δικαιούται τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος. Το ύψος της επιδότησης ενοικίου εξαρτάται στην πραγματικότητα από τη δομή του εκάστοτε νοικοκυριού. Πιο συγκεκριμένα:

 • Για το δικαιούχο το ύψος της επιδότησης αντιστοιχεί σε 70€ ανά μήνα
 • Για κάθε επιπρόσθετο μέλος ορίζεται προσαύξηση κατά 35€ ανά μήνα
 • Στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, προβλέπεται επιπλέον αύξηση του παρεχόμενου επιδόματος κατά 35€ ανά μήνα
 • Σε νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, χορηγείται επιπλέον προσαύξηση κατά 35€ ανά μήνα για κάθε ένα από τα απροστάτευτα τέκνα

Σημειώνεται πως ανεξάρτητα από τη σύνθεση του νοικοκυριού, το ανώτατο όριο στεγαστικού επιδόματος ορίζεται στα 210€ ανά μήνα.

Αν θέλεις να υπολογίσεις την επιδότηση ενοικίου, μπορείς να εισάγεις τα κριτήρια που αναφέραμε παραπάνω στο εργαλείο του fpress.gr και να δεις αν ή πόσο επίδομα δικαιούσαι.

Αξίζει να σημειωθεί πως το στεγαστικό επίδομα είναι αφορολόγητο. Αυτό σημαίνει πως δεν θεωρείται εισόδημα και δεν μπορεί να κατασχεθεί. Επομένως δεν υπολογίζεται στον καθορισμό της εισοδηματικής ενίσχυσης ή στα εισοδηματικά όρια για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το Επίδομα Παιδιού.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά;

Για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος θα πρέπει να προχωρήσεις σε κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες:

1. Είναι απαραίτητη αρχικά η δήλωση του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου από το λογιστή του εκμισθωτή και έπειτα η αποδοχή του από εσένα. Για να κάνεις αποδοχή της δήλωσης, πρέπει να συνδεθείς με τους προσωπικούς κωδικούς στο TaxisNet.

Σημειώνεται πως το μισθωτήριο συμβόλαιο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, καθώς και για το σύνολο της χρονικής περιόδου χορήγησης του επιδόματος.

Εάν πρόκειται να ξεκινήσεις τώρα τη μίσθωση, σου προτείνουμε να ενημερωθείς αναφορικά με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την ενοικίαση ακινήτου.

2. Απαιτείται επίσης ένας λογαριασμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας της μισθωμένης κατοικίας. Ωστόσο, θα πρέπει να μεταφέρεις τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας στο όνομα σου, πριν υποβάλλεις την αίτηση για χορήγηση επιδότησης ενοικίου.

Πέρα από τα παραπάνω, συγκεντρωτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τους Δήμους ή τα Κέντρα Κοινοτήτων είναι τα εξής:

 • Σε περίπτωση που η διασταύρωση στοιχείων είναι λανθασμένη, απαιτούνται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των δεδομένων.
 • Για τον έλεγχο του κριτηρίου διαμονής, είναι απαραίτητη η προσκόμιση των δηλώσεων Ε1, ή κάθε άλλου αποδεκτού δικαιολογητικού, για τα πέντε προηγούμενα έτη.
 • Εάν ο μισθωτής είναι πολίτης τρίτης χώρας, απαιτείται  η προσκόμιση της άδειας παραμονής για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα που απαιτείται.

Πως μπορείς να κάνεις αίτηση για επίδομα στέγασης;

Αν θέλεις να υποβάλλεις σχετική αίτηση για στεγαστικό επίδομα έχεις δύο επιλογές:

 1. Στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας και νοικοκυριού με απροστάτευτα τέκνα, η αίτηση υποβάλλεται μόνο με φυσική παρουσία στους Δήμους / Κέντρα Κοινοτήτων.
 2. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, γίνεται υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του επιδόματος με τους προσωπικούς κωδικούς σου TaxisNet.

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, εάν το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι στο όνομα σου θα πρέπει να αναγράψεις τα προσωπικά σου στοιχεία. Εναλλακτικά, στα υποχρεωτικά πεδία της δήλωσης θα πρέπει να γράψεις τα στοιχεία του μισθωτή. Τα στοιχεία που απαιτούνται περιλαμβάνουν τη διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, email, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ. Τα υπόλοιπα δεδομένα που σχετίζονται με προσωπικά, φορολογικά ή οικονομικά στοιχεία συμπληρώνονται αυτόματα, μέσω διασυνδέσεων με άλλες πλατφόρμες.

Αν παρατηρήσεις κάποια ανακρίβεια ή αναντιστοιχία στα στοιχεία της δήλωσης που προκύπτουν από τη διασταύρωση, η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα. Για την ολοκλήρωση της θα πρέπει να προσκομίσεις αντίστοιχο αποδεικτικό δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την πραγματική κατάσταση του νοικοκυριού σου.

Σημειώνεται πως στην περίπτωση που υπάρχουν ενήλικα μέλη στο νοικοκυριό σου, είναι απαραίτητη η συναίνεση τους. Σε αυτή την περίπτωση, αφού κάνεις την αίτηση επιδόματος στέγασης, κάθε ενήλικο μέλος οφείλει να συνδεθεί με τους προσωπικούς κωδικούς του στο Taxisnet και να αποδεχθεί την αίτηση. Εναλλακτικά, υπάρχει και η επιλογή προσκόμισης του εντύπου συναίνεσης υπογεγραμμένου με γνήσιο υπογραφής στο Δήμο / Κέντρο Κοινότητας.

Πότε μπορείς να πάρεις την επιδότηση ενοικίου;

Αν μετά την υποβολή της αίτησης, κριθεί ότι το νοικοκυριό σου πληροί τα παραπάνω κριτήρια, η αίτηση σου γίνεται δεκτή. Εάν εισέλθεις στην πλατφόρμα θα χαρακτηρίζεται ως “Εγκεκριμένη”.

Σημειώνεται πως ακόμα και μετά την έγκριση ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων επικοινωνίας, διεύθυνσης κατοικίας και ΙΒΑΝ.

Ποια είναι η διάρκεια χορήγησης της επιδότησης ενοικίου;

Η χορήγηση του επιδόματος ενοικίου έχει διάρκεια ισχύος 6 μήνες και το μισθωτήριο θα πρέπει να καλύπτει το ανωτέρω διάστημα. Σε περίπτωση που το μισθωτήριο συμβόλαιο δεν καλύπτει τους επόμενους 6 μήνες που προορίζεται η χορήγηση του επιδόματος θα πρέπει να γίνει τροποποίηση του, δηλαδή ανανέωση της μίσθωσης. Σε αντίθετη περίπτωση δεν γίνεται έγκριση του αιτήματος, καθώς το επίδομα δεν προσαρμόζεται αναδρομικά στο κάθε μισθωτήριο.

Σημειώνεται επιπλέον ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης της αίτησης. Αυτό σημαίνει πως μετά την πάροδο των 6 μηνών, ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλει αίτηση εκ νέου. Μετά την εξέταση των κριτηρίων, εάν εξακολουθούν να ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις, το νοικοκυριό μπορεί κανονικά να λάβει και για το επόμενο εξάμηνο το επίδομα στέγασης.

Αν επιθυμείς να ανανεώσεις την αίτηση σου, θα πρέπει να υποβάλεις τη νέα αίτηση τον τελευταίο μήνα ισχύος της προηγούμενης. Είναι σημαντικό να υποβάλεις εγκαίρως τη νέα αίτηση σου, ώστε να εγκριθεί πριν τη λήξη της προηγούμενης.

Ποιος είναι ο τρόπος καταβολής του επιδόματος στέγασης;

Η επιδότηση ενοικίου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Κάθε δικαιούχος οφείλει να δηλώσει στην αίτηση του έναν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Επίσης θα πρέπει να βεβαιωθείς πως ο ΙΒΑΝ ταυτοποιείται με τον ΑΦΜ του δικαιούχου. Έτσι μπορείς να εξασφαλίσεις την ομαλή καταβολή του επιδόματος ενοικίου.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις σου όταν λαμβάνεις επιδότηση ενοικίου;

Όταν λαμβάνεις την επιδότηση ενοικίου ως δικαιούχος έχεις ορισμένες υποχρεώσεις. Σημειώνεται πως και τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού θα πρέπει να πραγματοποιούν αυτές τις υποχρεώσεις.

 1. Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) κάθε έτος και συμπερίληψη όλων των αλλαγών που αναφέρονται κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης.
 2. Συναίνεση της χρήσης της βάσης δεδομένων της ΑΑΔΕ, καθώς και του συνόλου των διασταυρώσεων που πραγματοποιεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για την επιβεβαίωση των στοιχείων των μελών του νοικοκυριού, για την αξιολόγηση του προγράμματος επιδότησης ενοικίου.
 3. Συγκατάθεση σε περίπτωση που απαιτηθεί κοινωνική έρευνα ή κατ’ οίκον επίσκεψη για επαλήθευση της σύνθεσης του νοικοκυριού σου.
 4. Ενημέρωση για ενδεχόμενη διακοπή ή λήξη του μισθωτηρίου συμβολαίου σου κατά τη διάρκεια χορήγησης της επιδότησης ενοικίου.
 5. Εξασφάλιση της φοίτησης των ανήλικων μελών του νοικοκυριού στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
 6. Υποβολή αιτήματος ανάκλησης της πράξης έγκρισης χορήγησης του επιδόματος στις περιπτώσεις που μεταβληθεί κάποια από τις προϋποθέσεις.

Πως μπορεί η ΗΟΜΙ να σε βοηθήσει με το επίδομα στέγασης;

Γράψαμε αυτό το άρθρο προκειμένου να σε βοηθήσουμε να κατανοήσεις τη διαδικασία αναφορικά με τη χορήγηση του επιδόματος στέγασης. Δυστυχώς δεν μπορούμε να σου δώσουμε περαιτέρω συμβουλές ή να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Μπορείς να διαβάσεις τις συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις στην επίσημη σελίδα του επιδόματος στέγασης για πιθανές απορίες σου.

Επιδότηση Ενοικίου - Συμπέρασμα

Το επίδομα στέγασης ή επιδότηση ενοικίου είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα που στοχεύει στην οικονομική υποστήριξη της μίσθωσης πρώτης κατοικίας. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος. Είναι απαραίτητη η προσκόμιση ορισμένων δικαιολογητικών για την  εξακρίβωση πως ικανοποιούνται τα κριτήρια που σχετίζονται με το εισόδημα, την περιουσία και τη διαμονή.

Αν όλες οι προϋποθέσεις πληρούνται και το νοικοκυριό δεν ανήκει σε κάποια από τις εξαιρέσεις, το αίτημα εγκρίνεται. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η χορήγηση του επιδόματος στέγασης για έξι μήνες. Ωστόσο, δεν υφίσταται η δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης της αίτησης. Αυτό σημαίνει πως πριν τη λήξη της τρέχουσας αίτησης είναι απαραίτητη η υποβολή της επόμενης.