HOMI
Loading

Εξελίξεις αγοράς ακινήτων - Ιούνιος 2023

Last Modified: 27/06/2023

Categories: News

Ενημερώσου για τις πιο σημαντικές εξελίξεις στην αγορά ακινήτων τον Ιούνιο του 2023.
Ενημερώσου για τις πιο σημαντικές εξελίξεις στην αγορά ακινήτων τον Ιούνιο του 2023.

Τον Ιούνιο δημοσιεύσαμε ένα άρθρο-οδηγό για τη διαδικασία αγοράς ακινήτου μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, που εξελίσσεται σε μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδο απόκτησης ακινήτου. Στο άρθρο μας μπορείς να βρεις τα αναλυτικά βήματα για τη συμμετοχή σου, καθώς και τι πρέπει να προσέξεις.

Αυτόν τον μήνα, οι πιο σημαντικές εξελίξεις της αγοράς ακινήτων αφορούν τις δηλώσεις του κ. Ρούσκα σχετικά με τις νομοθετικές ρυθμίσεις της εκτός σχεδίου δόμησης, και τις πλαστές βεβαιώσεις μηχανικών που έχουν προκύψει και δυσκολεύουν τις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Ταυτόχρονα, οι αγοραπωλησίες είναι εξίσου δύσκολες και χρονοβόρες και για τα ακίνητα που έχουν περιέλθει στην κυριότητα των funds. Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω των καθυστερήσεων που σημειώνονται στην έκδοση των απαραίτητων βεβαιώσεων.

Τέλος, ο κ. Κλειώσης επισημαίνει τους κυριότερους λόγους που προκαλούν καθυστερήσεις των μεταβιβάσεων ακινήτων στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, σημείωσε την έλλειψη τυποποίησης, τον κατακερματισμό των βάσεων δεδομένων, την υποστελέχωση και έλλειψη εμπειρίας του προσωπικού του Κτηματολογίου/ Υποθηκοφυλακείου, και την έλλειψη ενημέρωσης των συμβαλλόμενων μερών.

Αγορά ακινήτου μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός είναι η διαδικασία πώλησης ενός ακινήτου στον πλειοδότη με την υψηλότερη προσφορά. Προβλέπεται η ελεύθερη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων πλειοδοτών, οι οποίοι οφείλουν να εγγραφούν στην πλατφόρμα eauction.gr και να καταβάλλουν ένα τέλος συμμετοχής και μια εγγύηση ύψους 30% της τιμής εκκίνησης (εμπορικής αξίας) του ακινήτου, για να συμμετάσχουν στον πλειστηριασμό.

Σημειώνεται ότι είναι σημαντικός ο έλεγχος του ακινήτου από δικηγόρο πριν την υποβολή προσφοράς, για την απόκλιση των ενδεχόμενων επιπλοκών ή και ακύρωσης του πλειστηριασμού, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης χρησιμοποιήσει εργαλεία για ανακοπή του πλειστηριασμού. Ο πλειοδότης με την υψηλότερη προσφορά είναι αυτός που έχει δικαίωμα προς το ακίνητο και οφείλει εντός προθεσμίας να εξοφλήσει το πλειστηρίασμα. Εάν ενδιαφέρεσαι για την αγορά ακινήτου μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, μπορείς να ενημερωθείς εδώ αναφορικά με την αναλυτική διαδικασία.

Συμβολαιογράφοι και ΤΕΕ για τις βεβαιώσεις μηχανικών

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Συμβολαιογράφων Ελλάδας κ. Ρούσκας, ανέφερε ότι υπάρχουν περισσότερα από 17.000 ακίνητα, τα οποία δεν μπορούν να μεταβιβαστούν εξαιτίας πλαστών βεβαιώσεων μηχανικών. Συγκεκριμένα, πριν την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου δεν υπήρχε μηχανισμός ελέγχου της νομιμοποίησης αυθαιρέτων για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, και η τακτοποίηση μπορούσε να γίνει με τη βεβαίωση μηχανικού. Πλέον οι μηχανικοί πρέπει να ανεβάζουν σε ειδική πλατφόρμα του ΤΕΕ τα στοιχεία που τους οδήγησαν στις εν λόγω τακτοποιήσεις. Έτσι, για τη διευκόλυνση των μεταβιβάσεων ακινήτων με ψευδείς βεβαιώσεις, ο κ. Ρούσκας προτείνει οι αγοραστές να έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν στην τακτοποίηση με επιπρόσθετο δικό τους κόστος.

Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Στασινός, αναφέρει ότι δεν υπάρχουν δεδομένα από τα οποία προκύπτουν τα 17.000 ακίνητα με δυσκολία νομιμοποίησης. Παράλληλα, τονίζει ότι με τη δήλωση του κ. Ρούσκα δυσφημίζεται άδικα ο κλάδος των μηχανικών για κάποιες άκυρες δηλώσεις που έχουν προκύψει.

Επιπλέον, ο κ. Ρούσκας επισήμανε ότι οι τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις της εκτός σχεδίου δόμησης “φρενάρουν” την απόκτηση ακινήτου, ακόμα και σε αγροτεμάχια που είχαν χαρακτηριστεί οικοδομήσιμα, και ενθαρρύνουν την αυθαίρετη δόμηση. Αναφέρθηκε στη γραφειοκρατία και πρότεινε για τη διευκόλυνση των διαδικασιών την εξουσιοδότηση του συμβολαιογράφου από τον πωλητή και αγοραστή, ώστε να αιτείται την έκδοση των σχετικών εγγράφων από τις υπηρεσίες, και να ενημερώνεται απευθείας ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου.

Εξελίξεις στις μεταβιβάσεις ακινήτων λόγω των funds

Ο Σύλλογος Μεσιτών Αθήνας αναφέρει ότι οι αγοραπωλησίες γίνονται όλο και πιο δύσκολες για τα ακίνητα που έχουν περιέλθει στην κυριότητα των funds. Υπενθυμίζεται ότι τα funds έχουν στα χέρια τους περίπου 700.000 ακίνητα αξίας € 90 δισ., που κρατούνται ως εξασφαλίσεις πίσω από κόκκινα δάνεια αξίας € 40-45 δισ.

Η μεταβίβαση ακινήτων που διαχειρίζονται από τα funds είναι μια διαδικασία χρονοβόρα, λόγω των καθυστερήσεων που σημειώνονται στην έκδοση εγγράφων οφειλών και άλλων βεβαιώσεων. Ο Σύλλογος Μεσιτών Αθήνας τονίζει την ανάγκη να περιοριστεί η γραφειοκρατία, ώστε να διευκολυνθούν οι μεταβιβάσεις των ακινήτων.

Η ΑΑΔΕ έχει προβεί σε ορισμένες ενέργειες με σκοπό τη βελτίωση των διαδικασιών μεταβίβασης. Πιο συγκεκριμένα, οι ενέργειες αφορούν το νέο πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, που οι ιδιοκτήτες δεν χρειάζεται να έχουν απαλλαγεί από όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές για την έκδοση του και τη δήλωση Ε9 που θα συμπληρώνεται αυτόματα από το myProperty.

Προβλήματα στις μεταβιβάσεις ακινήτων σύμφωνα με τον δικηγόρο κ. Κλειώση

Στο 2ο Real Estate Forum ο δικηγόρος κ. Κλειώσης μίλησε για τους λόγους καθυστέρησης των μεταβιβάσεων ακινήτων στην Ελλάδα. Τόνισε ότι η υποκειμενικότητα μεταξύ των μηχανικών του αγοραστή και του πωλητή οδηγεί σε έλλειψη τυποποίησης και σε συνδυασμό με τις 5 διαφορετικές βάσεις δεδομένων: Τ.Ε.Ε., Περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ, Υποθηκοφυλακείο/ Κτηματολόγιο, Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΠΕΑ) και Δήμοι (ΤΑΠ) που απαιτούνται για την καταγραφή ακινήτων, δημιουργούν καθυστερήσεις.

Ανέφερε την ανάγκη για καλύτερη στελέχωση του Υποθηκοφυλακείου, όπως και για εκπαίδευση του προσωπικού στο Κτηματολόγιο, ειδικά στα εκτός σχεδίου οικόπεδα που παρατηρούνται αστοχίες στην οριοθέτηση των ακινήτων.

Επίσης, οι πωλητές ενδέχεται να μην γνωρίζουν για τη φορολογική ενημερότητα και ότι θα πρέπει να έχουν μηδενικό χρέος και στους δήμους. Τέλος, μίλησε για το νομικό πλαίσιο, που αφορά την περιγραφή του ακινήτου, που πρέπει να είναι ορθή ώστε να μην απαιτείται η διόρθωση και η εύρεση των αρχικών συμβαλλομένων και η εκ νέου υπογραφή του.

Άλλες εξελίξεις της αγοράς ακινήτων:

  1. Μαζικές κατασχέσεις ενοικίων από μισθωτές για την εξόφληση χρεών ιδιοκτητών
  2. Έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ με ασφάλιση κατοικίας για φυσικές καταστροφές
  3. Ηλεκτρονικό ευρετήριο υποθέσεων φόρου κληρονομιάς
  4. Πληροφορίες για τα ανείσπρακτα ενοίκια
  5. Εξελίξεις στο Κτηματολόγιο