Τιμή Ζώνης Ακινήτων ανά Περιοχή

  • Last Modified: 26/03/2021
  • Buying
  • 0
  • Reading Time: 5 minutes
Αν σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να αγοράσεις ένα ακίνητο, τότε αξίζει να ενημερωθείς για την τιμή ζώνης στην οποία αυτό ανήκει. Μάθε τι είναι και πώς υπολογίζεται σε αυτό το άρθρο!
Τιμή Ζώνης Ακινήτων ανά Περιοχή της Αττικης

Τι σημαίνει τιμή ζώνης;

Η τιμή ζώνης είναι η βάση για τον φόρο ακινήτου που επιβάλλεται από το κράτος, συμπεριλαμβανομένων του ΕΝΦΙΑ, ΤΑΠ (τέλος ακίνητης περιουσίας) και ΦΜΑ (φόρος μεταβίβασης ακινήτου). Οι τιμές ζώνης καθορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών και ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία του ακινήτου. Για τον υπολογισμό του φόρου, η τιμή ζώνης πολλαπλασιάζεται με το μέγεθος του ακινήτου. Εφαρμόζονται επίσης διάφορες προσαρμογές, ανάλογα με τον τύπο και την κατάσταση της ιδιοκτησίας.

Γιατί πρέπει να σας ενδιαφέρει;

Η κατανόηση του μηχανισμού της τιμής ζώνης και της αντικειμενικής αξίας θα σας βοηθήσει να λάβετε πιο ενημερωμένες αποφάσεις. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τη βάση υπολογισμού του φόρου ιδιοκτησίας που επηρεάζει όλους όσους έχουν κάποιο ακίνητο.

Αν είστε ιδιοκτήτης, μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον φόρο ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ) που πρέπει να πληρώσετε. Αν είστε αγοραστής, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με  τον φόρο μεταβίβασης που ενδεχομένως να χρειαστεί να πληρώσετε.

Σε περίπτωση μεταβίβασης ενός ακινήτου, η τιμή ζώνης αποτελεί τη βάση του υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας. Στη συνέχεια, ο φόρος μεταβίβασης επιβάλλεται στη μέγιστη τιμή μεταξύ της τιμής δήλωσης της σύμβασης και της αντικειμενικής αξίας. Μπορείτε να διαπραγματευτείτε μια τιμή συναλλαγής υψηλότερη από την αντικειμενική αξία του ακινήτου, αλλά εάν δηλώσετε μια τιμή σύμβασης χαμηλότερη από την αντικειμενική αξία, τότε πρέπει να πληρώσετε φόρο μεταβίβασης για το ποσό της αντικειμενικής αξίας.

Η τιμή ζώνης επηρεάζει ακόμα και τους ενοικιαστές. Για παράδειγμα, μια αύξηση στην τιμή ζώνης μπορεί να αυξήσει το ποσό του ΕΝΦΙΑ που πρέπει να πληρώσει ένας ιδιοκτήτης. Αυτό μπορεί να κάνει τους ιδιοκτήτες να αυξήσουν το ενοίκιο που χρεώνουν, ώστε να μεταφέρουν το βάρος στους ενοικιαστές.

You have successfully subscribed.
An error occurred. Please try again.

Do you want to sell your property for more than the person next door?

When do you want to sell your property?

Πως υπολογίζεται η τιμή ζώνης;

Οι τιμές ζώνης καθορίζονται από εκατοντάδες επαγγελματίες και πιστοποιημένους εκτιμητές που βοηθούν το κράτος. Προσδιορίζουν αυτές τις τιμές χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές αποτίμησης. Εντός του ίδιου Δήμου μπορεί να υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις. Τα εμπορικά κέντρα εμφανίζουν συνήθως τις υψηλότερες τιμές ζώνης, αν και μερικές γειτονιές μπορούν επίσης να επιτυγχάνουν υψηλότερες τιμές, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Οι εκτιμητές διαθέτουν μια ποικιλία μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης της συγκρίσιμης μεθόδου πωλήσεων και της μεθόδου έκπτωσης, δύο από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους παγκοσμίως.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής αξίας και της αγοραστικής αξίας;

Είναι σημαντικό να σημειωθεί η διαφορά μεταξύ αγοραστικής και αντικειμενικής αξίας. Η αγοραστική αξία καθορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση ακινήτων μεταξύ αγοραστών και πωλητών. Οι αντικειμενικές τιμές καθορίζονται από το κράτος για φορολογικούς σκοπούς. Στην πράξη, οι αντικειμενικές τιμές είναι γενικά χαμηλότερες από τις τιμές της αγοράς. Στη HOMI χρησιμοποιούμε τη συγκρίσιμη μέθοδο για να εκτιμήσουμε δωρεάν την αγοραστική αξία του ακινήτου σας. Μάθετε τους τρεις λόγους που πρέπει να κάνετε μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου εδώ.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον δωρεάν μηχανισμό που παρέχει η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, προκειμένου να υπολογίσετε την αντικειμενική αξία του ακινήτου σας, αλλά πρώτα πρέπει να βρείτε την τιμή ζώνης στην οποία εντάσσεται το ακίνητο σας. Να θυμάστε πως αυτή δεν είναι η αγοραστική αξία, αλλά η αξία που χρησιμοποιείται για φορολογικούς σκοπούς.

Φύλλα Υπολογισμού Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων

Τέσσερα εύκολα βήματα για να βρείτε την τιμή της ζώνης σας

Βήμα 1

Ο πιο απλός τρόπος για να μάθετε την τιμή ζώνης στην οποία εντάσσεστε είναι να ελέγξετε τον λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ). Στην ενότητα ΤΑΠ, θα βρείτε την τιμή της ζώνης σας.

Βήμα 2

Μεταβείτε στο Βήμα 3 εάν ισχύουν τα ακόλουθα:

i) Δεν μπορείτε να βρείτε τον λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας
ii) Το ακίνητό σας δεν είναι στην Αθήνα

Εάν το ακίνητό σας είναι στην Αθήνα:

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μερικούς διαδικτυακούς χάρτες, για να βρείτε σε ποια ζώνη ανήκετε. Όμως προσέξτε! Ορισμένοι από αυτούς τους χάρτες ενδέχεται να μην έχουν ενημερωθεί στις νέες τιμές που ανακοινώθηκαν τον Ιούνιο του 2018. Επιπλέον, ορισμένες ζώνες δεν εμφανίζονται στον χάρτη καθώς καλύπτουν μόνο μερικά τετράγωνα. Αυτός ο χάρτης είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να βρείτε (κατά προσέγγιση) την ζώνη σας. Δημιουργήθηκε από το technikografeio.gr και περιλαμβάνει τις ενημερωμένες ζώνες τιμών.

Βήμα 3

Καλό είναι να διασταυρώσετε τη ζώνη σας ελέγχοντας και τους επίσημους χάρτες. Εάν το ακίνητό σας βρίσκεται κοντά στα σύνορα, ανάμεσα σε δύο ζώνες ή έχει πρόσοψη σε κεντρικό δρόμο, τότε υπάρχει πιθανότητα να ανήκει σε μια ζώνη που δεν έχει οριστεί στους παραπάνω χάρτες. Μπορείτε να κατεβάσετε τους λεπτομερείς χάρτες από  σελίδα που θα βρείτε εδώ. Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση των στοιχείων της περιοχής σας.

Εντοπίστε το ακίνητο σας και ελέγξτε προσεκτικά για να δείτε σε ποια τιμή ζώνης ανήκει.  Στη συνέχεια, μπορείτε να το αντιστοιχίσετε με τη λίστα όλων των τιμών ζώνης χρησιμοποιώντας αυτή τη λίστα.

Βήμα 4

Μόλις καθορίσετε την τιμή ζώνης στην οποία ανήκει το ακίνητό σας, μπορείτε να εκτελέσετε έναν πρόχειρο υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας του χρησιμοποιώντας το παρακάτω εργαλείο.

Φύλλα Υπολογισμού Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων

Αυτό το εργαλείο αποτελεί μια πρώτη ένδειξη της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου σας. Εάν θέλετε έναν πιο επίσημο υπολογισμό, σας προτείνουμε να απευθυνθείτε σε έναν συμβολαιογράφο. Οι συμβολαιογράφοι έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση και έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένο λογισμικό που μπορεί να υπολογίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις αντικειμενικές τιμές.

Ελπίζουμε τα παραπάνω να σας βοήθησαν να καταλάβετε τι είναι η τιμή ζώνης, ποια είναι η αντικειμενική αξία και πώς διαφέρει από την αγοραστική τιμή.

You have successfully subscribed.
An error occurred. Please try again.

Want to know how HOMI can help you sell for more?

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

You need to login in order to continue