HOMI
Loading

Εξελίξεις αγοράς ακινήτων - Μάιος 2023

Last Modified: 26/05/2023

Categories: News

Ενημερώσου για τις πιο σημαντικές εξελίξεις στην αγορά ακινήτων τον Μάιο του 2023.
Ενημερώσου για τις πιο σημαντικές εξελίξεις στην αγορά ακινήτων τον Μάιο του 2023.

Τον Μάιο οι πιο σημαντικές εξελίξεις της αγοράς ακινήτων αφορούν το υψηλό ενδιαφέρον από νέους για την απόκτηση α' κατοικίας με το πρόγραμμα " Σπίτι μου". Ωστόσο, οι υποψήφιοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω έλλειψης ακινήτων που πληρούν τα κριτήρια του προγράμματος.

Επίσης, γίνεται λόγος αναφορικά με τις προϋποθέσεις διατήρησης του δικαιώματος δόμησης εκτός σχεδίου , με το υποχρεωτικό ελάχιστο εμβαδόν 4 στρεμμάτων, και την ύπαρξη "προσώπου" σε κοινόχρηστο δρόμο, καθώς επηρεάζει το 90% των εν λόγω ακινήτων, κι έτσι η ΠΟΜΙΔΑ και το ΤΕΕ εκφράζουν τους προβληματισμούς τους.

Ταυτόχρονα, o Πρόεδρος των Μεσιτών Αθήνας, κ. Ποταμιάνος, αναφέρει ότι η αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας αποτελεί τη λύση στο στεγαστικό πρόβλημα, και προτείνει πολεοδομικά, οικονομικά και φορολογικά κίνητρα.

Τέλος, οι τράπεζες και τα funds προωθούν σε ειδικά διαμορφωμένες πλατφόρμες τόσο τα ακίνητα που έχουν στην κυριότητα τους για να τα διαθέσουν στην αγορά προς πώληση και ενοικίαση, όσο και τα ενυπόθηκα ακίνητα σε κόκκινα δάνεια που πρόκειται να βγουν σε πλειστηριασμό.

Εξελίξεις στο Πρόγραμμα "Σπίτι μου"

Η ζήτηση για το Πρόγραμμα "Σπίτι μου" φαίνεται να είναι τετραπλάσια απο τα διαθέσιμα δάνεια που προβλέπονται στα πλαίσια του προγράμματος που διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό ύψους €2,02 δισ. Υπενθυμίζεται ότι από το πρόγραμμα πρόκειται να ωφεληθούν 10.000 νέοι, με άτοκα και χαμηλότοκα δάνεια αξίας έως 200.000€.

Μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί 29.809 αιτήσεις, εκ των οποίων έχουν αξιολογηθεί οι 11.193, και 7.534 έχουν προεγκριθεί, ενώ στο τελικό στάδιο της έγκρισης του δάνειου βρίσκονται 1.442 αιτήσεις.

ΗΔημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) αναφέρει ότι από τις προεγκεκριμένες αιτήσεις, μόνο 1.442 έχουν προχωρήσει στο στάδιο έγκρισης του δανείου, που σημαίνει ότι έχουν βρει ακίνητο που πληροί τις προϋποθέσεις, δηλαδή είναι 75-150 τ.μ. αξίας έως €200 χιλ., και έχουν 2 μήνες να ολοκληρώσουν την αγορά ακινήτου.

Η ΔΥΠΑ απάντησε στον Σύλλογο Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών-Αττικής σχετικά με τη δήλωση που αφορά τα ακίνητα της Αττικής, οτι δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια που πληρούν τις προϋποθέσεις, εξηγώντας οτι το πρόγραμμα αφορά 10.000 δικαιούχους σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με την ΔΥΠΑ, ο στόχος του προγράμματος είναι να δώσει λύση στο στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα, και υποστηρίζει ότι ο προυπολογισμός του αρχικού κονδυλίου θα διπλασιαστεί, όταν ο αριθμός των προεγκρίσεων δείξει ότι ο αριθμός των 10.000 ωφελούμενων θα ξεπεραστεί.

Νέα για την εκτός σχεδίου δόμηση

Σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), οι περιορισμοί της εκτός σχεδίου δόμησης (ελάχιστο εμβαδόν 4 στρεμμάτων και ύπαρξη "προσώπου" σε κοινόχρηστο δρόμο), έχουν ως συνέπεια να ακυρώνεται οποιαδήποτε αναπτυξιακή προοπτική, καθώς εκτιμάται ότι το 90% των εν λόγω ιδιοκτησιών δεν έχει πρόσωπο σε αναγνωρισμένο δρόμο.

Ο εκπρόσωπος της ΠΟΜΙΔΑ, κ. Αντωνίου, αναφέρει ότι οι περιορισμοί αυτοί είναι απαξιωτικοί προς τους ιδιοκτήτες, και ότι κινδυνεύουν να ακυρωθούν ακόμη και οι οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν ήδη , αλλά ενδέχεται να προσφύγουν στο ΣτΕ, για παράδειγμα λόγω αντιδικίας.

Ταυτόχρονα, καθυστερεί και η έκδοση οικοδομικών αδειών στα εκτός σχεδίου οικόπεδα, καθώς όπως υποστηρίζουν οι μηχανικοί δεν υπάρχει νομικά διαπιστωμένη καταγραφή δρόμων με πρόσοψη σε κοινόχρηστο δρόμο.

Ο επικεφαλής του ΤΕΕ, κ. Στασινός, προτείνει μια νομοθετική μεταβατική ρύθμιση, με βάση την οποία τα ακίνητα που είχαν δικαίωμα δόμησης πριν το 2003 σε εκτός σχεδίου περιοχές, να μπορούν να το διατηρήσουν έως το 2025, που προβλέπεται η ολοκλήρωση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων.

Επίσης, ο Σύλλογος Πολεοδόμων και Χωροτακτών υποστηρίζει ότι είναι ένα πρόβλημα που θέτει σε κίνδυνο το περιβάλλον της Ελλάδας και τη σωστή ανάπτυξη του χώρου.

Προτάσεις για λύση του στεγαστικού προβλήματος

Ο Πρόεδρος των Μεσιτών Αθήνας, κ. Ποταμιάνος, σε άρθρο του προτείνει ότι η αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας θα δώσει λύση στο στεγαστικό πρόβλημα της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, η "εναλλακτική λύση" που προτείνει εστιάζει στην απόσυρση παλαιών κτιρίων και στην κατασκευή νέων, ενεργειακά αναβαθμισμένων κτιρίων, σε περιοχές με ανεπτυγμένες υποδομες αλλά και σε περιφερειακές πόλεις.

Η βάση αυτής της λύσης θα είναι τα πολεοδομικά (π.χ. αύξηση συντελεστή δόμησης), οικονομικά και φορολογικά κίνητρα, (π.χ. απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης). Τα κίνητρα αυτά, όχι μόνο θα αυξήσουν το απόθεμα των διαθέσιμων κατοικιών για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών, αλλά και θα βελτιώσουν ποιοτικά τις κατοικίες βάσει των σύγχρονων προδιαγραφών (αντισεισμικές απαιτήσεις και χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση).

Σημειώνει ότι η αύξηση της προσφοράς και η υφιστάμενη ζήτηση θα δημιουργήσουν άνοδο των τιμών των κατοικιών σε περιοχές με χαμηλό επενδυτικό προφίλ και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του προβληματος της προσιτότητας απόκτησης κατοικίας.

Διάθεση ακινήτων προς πώληση και ενοικίαση από τις τράπεζες

Οι τράπεζες έχουν εισέλθει στην αγορά πώλησης και ενοικίασης ακινήτων, που έχουν αποκτήσει μέσω πλειστηριασμών. Οι τράπεζες ανεβάζουν σε ειδικά διαμορφωμένες σελίδες τόσο τα ακίνητα που πρόκειται να πουλήσουν ή να μισθώσουν, αλλά και τα ακίνητα που έχουν κατασχέσει και πρόκειται να εκπλειστηριαστούν.

Περισσότερα από 3.700 ακίνητα προωθούνται ήδη για πώληση/ενοικίαση από τις πλατφόρμες της Eurobank, της Alpha Bank και της Εθνικής.

Παρόμοια, τα funds προωθούν τόσο τα ακίνητα που έχουν στην κυριότητα τους για να τα διαθέσουν στην αγορά, όσο και τα ενυπόθηκα ακίνητα σε κόκκινα δάνεια που πρόκειται να βγουν σε πλειστηριασμό.

Στην ιστοσελίδα landea.gr, που λειτουργεί συμπληρωματικά με τη σελίδα eauction.gr, μπορεί κάποιος να βρει όλα τα ακίνητα που διατίθενται για πλειστηριασμό.

Άλλες εξελίξεις της αγοράς ακινήτων:

Αιτήσεις για το "Εξοικονομώ 2023"

Ανοίγει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα "Εξοικονομώ-Ανακαινίζω" για νέους

Αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Δόμησης

ΕΝΦΙΑ 2023

Αλλαγές στη βραχυχρόνια μίσθωση