HOMI
Loading

Εξελίξεις αγοράς ακινήτων 22/11/2023

Last Modified: 21/11/2023

Categories: News

Ενημερώσου για τις πιο σημαντικές εξελίξεις στην αγορά ακινήτων την τελευταία εβδομάδα (22/11/2023).
Ενημερώσου για τις πιο σημαντικές εξελίξεις στην αγορά ακινήτων την τελευταία εβδομάδα (22/11/2023).

Οι πιο σημαντικές εξελίξεις στην αγορά ακινήτων την τελευταία εβδομάδα (22/11/2023) αφορούν τα εξής ζητήματα:

  1. Συμφωνία κυβέρνησης - συμβολαιογράφων για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτων
  2. Σχέδιο νόμου για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του Κτηματολογίου
  3. Νέο φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπει την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας αξίας
  4. Η πραγματική εικόνα των πλειστηριασμών ακινήτων

Συμφωνία κυβέρνησης - συμβολαιογράφων για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτων

Σε συμφωνία κατέληξαν τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτων. Έτσι, οι συμβολαιογράφοι αναστέλλουν την αποχή από τις υπηρεσίες τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την 01/01/2024 ο συμβολαιογράφοι θα χρησιμοποιούν πιλοτικά τον ψηφιακό φάκελο μεταβίβασης ακινήτου ώστε να εκκινούν κάθε αγοραπωλησία. Έπειτα, μετά τη λήψη των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων θα συγκεντρώνουν το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών από ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, ΤΕΕ, και Κτηματολόγιο.

Οι συμβολαιογράφοι μετά θα αναρτούν το επικυρωμένο αντίγραφο του συμβολαίου σε ψηφιακή μορφή στην εφαρμογή, υπογεγραμμένο με δική τους ηλεκτρονική υπογραφή. Η υποβολή του φακέλου προς μεταγραφή στο Κτηματολόγιο θα γίνεται μέσω της εφαρμογής, όπου παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής τελών από τον αγοραστή με χρήση κάρτας ή μέσω κωδικού τραπέζης.

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση δεν τροποποιεί τον τρόπο κατάρτισης των πράξεων, τις διατάξεις ουσιαστικού δικαίου που αφορούν στον τρόπο κτήσης των εμπραγμάτων δικαιωμάτων του Δημοσίου και των ιδιωτών.

Σχέδιο νόμου για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του Κτηματολογίου

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης πρότεινε Σχέδιο Νόμου για την επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Κτηματολογίου για την απλοποίηση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο επιχειρείται η διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές πράξεων επί ακινήτων, και η ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Κτηματολογίου, και απλοποίησης των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων.

Για τη βελτίωση της αξιοποίηση της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας προβλέπεται η μείωση της γραφειοκρατίας και της επιβάρυνσης των συναλλασσόμενων.

Τέλος, αναμένεται και η αντιμετώπιση ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναφορικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών και των φορέων του Υπουργείου.

Νέο φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπει την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας αξίας

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προωθεί νέο φορολογικό σχέδιο νόμου που αλλάζει το σύστημα υπολογισμού της φορολογητέας/ αντικειμενικής αξίας ακινήτων.

Υπενθυμίζεται ότι έως τώρα επαγγελματίες εκτιμητές καθορίζουν τις τιμές ζώνης σύμφωνα με τα δεδομένα της αγοράς, και βάσει αυτών υπολογίζονται οι φορολογητέες αξίες.

Στην ουσία, το νέο νομοσχέδιο προβλέπει τον υπολογισμό των αντικειμενικών τιμών μέσω του προγράμματος "Ολοκληρωμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Μαζικής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων" (CAMA), που πρόκειται για μαζική εκτίμηση της αξίας των ακινήτων με τη βοήθεια υπολογιστή.

Σημειώνεται ότι οι τρέχουσες τιμές στην αγορά ακινήτων είναι υψηλές λόγω των εκτιμώμενων 1,1 εκατ. κλειστών ακινήτων που παραμένουν εκτός αγοράς.

Τα δημόσια δεδομένα του Μητρώου Ακινήτων περιέχουν μόνο το ⅓ των συναλλαγών που αναφέρθηκαν στη συμβολαιογραφική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ του 2021. Έτσι, πριν η κυβέρνηση προχωρήσει στην εφαρμογή του συστήματος, θα ήταν καλό να παράσχει τις τελικές τιμές των συμβολαίων και για τις 104.000 συμβάσεις της συμβολαιογραφικής έρευνας του 2021, έναντι των 37.000 που περιλαμβάνονται σήμερα στο Μητρώο Ακινήτων.

Η πραγματική εικόνα των πλειστηριασμών ακινήτων

Η Delfi Partners & Company διεξήγαγε έρευνα για τους πλειστηριασμούς ακινήτων στην Ελλάδα, που σημείωσαν ανάκαμψη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Σύμφωνα με την έρευνα, το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 30.256 πλειστηριασμοί, ωστόσο μόνο οι 7.848 (26%) κατακυρώθηκαν και κατέληξαν σε αγοραστή.

Ειδικότερα, παρά τον υψηλό ανταγωνισμό στις τιμές πώλησης που μερικές φορές είναι ακόμα και 65% χαμηλότερες από την αρχική προσφορά, περίπου 8/10 πλειστηριασμούς είναι άγονοι. Ως συνέπεια, δεν δίνεται λύση στο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους στην ελληνική οικονομία.

Η προσπάθεια μείωσης των κόκκινων δανείων είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό τους στην Ελλάδα στο 8,6% των δανείων, καταγράφοντας μείωση 40,5% από το 2016. Η μείωση του ποσοστού των κόκκινων δανείων σημαίνει ότι έχουν μετακινηθεί από τους ισολογισμούς των τραπεζών στους servicers.Το υπόλοιπο αυτό διαμορφώνεται στα €71 εκατ.