HOMI
Loading

Εξελίξεις αγοράς ακινήτων 15/06/2023

Last Modified: 15/06/2023

Categories: News

Ενημερώσου για τις πιο σημαντικές εξελίξεις στην αγορά ακινήτων την τελευταία εβδομάδα (15/06/2023).
Ενημερώσου για τις πιο σημαντικές εξελίξεις στην αγορά ακινήτων την τελευταία εβδομάδα (15/06/2023).

Οι πιο σημαντικές εξελίξεις στην αγορά ακινήτων την τελευταία εβδομάδα (15/06/2023) αφορούν τα εξής ζητήματα:

Απόψεις για τις μισθώσεις ακινήτων

Σε πρόσφατη συνέντευξη, ο Πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ κ. Παραδιάς, ανέφερε ότι ο διορισμός εγγυητή, ειδικά αν ο ενοικιαστής είναι οικονομικά εξαρτημένος από γονείς, και οι πληροφορίες οικονομικής κατάστασης του (Ε1) είναι απαραίτητα ώστε ο ιδιοκτήτης να βεβαιωθεί για τη φερεγγυότητα και οικονομική δυνατότητα του ενοικιαστή.

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ενοικιαστών κ.Σκιαδάς, αναφέρει ότι ζητείται από τους ενοικιαστές προκαταβολή ενοικίων έως και 12 μήνες, για την παροχή έκπτωσης.

Ο Πρόεδρος των Μεσιτών Αθηνών-Αττικής κ. Ποταμιάνος, τονίζει ότι υπάρχει μικρό απόθεμα ακινήτων στην αγορά και επιβεβαιώνει ότι οι τιμές των ενοικίων έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Το αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις είναι η ασυνέπεια των ενοικιαστών ως προς την πληρωμή του ενοικίου και επισημαίνει την ανάγκη παρέμβασης της πολιτείας.

Πληροφορίες για τα εισπραγμένα και ανείσπρακτα ενοίκια

Τα ενοίκια φορολογούνται αυτοτελώς, δηλαδή δεν εμπλέκονται με τα υπόλοιπα εισοδήματα. Ειδικότερα, η φορολογία από εισόδημα ενοικίου ύψους €0-12.000 ευρώ ορίζεται στο 15%, από €12.001-35.000 υπολογίζεται με συντελεστή 35% και τέλος από €35.001 και άνω διαμορφώνεται στο 45%.

Οι ιδιοκτήτες που δεν έχουν λάβει τα οφειλόμενα ενοίκια, μπορούν να τα δηλώσουν ως ανείσπρακτα με κάποιες προϋποθέσεις.

1η προϋπόθεση είναι η δήλωση για ανείσπρακτα ενοίκια να γίνει εμπρόθεσμα, δηλαδή έως την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

2η προϋπόθεση είναι ο ιδιοκτήτης να έχει προσκομίσει έγγραφο (π.χ. διαταγή πληρωμής σε βάρος του ενοικιαστή), που να αποδεικνύει ότι έχει κινηθεί νομικά.

Εάν η μίσθωση έχει λυθεί έως την 31/12/2022, τότε ο ιδιοκτήτης πρέπει να δηλώσει ηλεκτρονικά την ημερομηνία της λύσης έως τις 30/06/2023. Εάν δεν κάνει την δήλωση, τότε η μίσθωση θεωρείται ακόμη σε ισχύ για φορολογικούς σκοπούς.

Η τοποθέτηση του κ. Ρούσκα για τις μεταβιβάσεις ακινήτων

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Συμβολαιογραφικού Συλλόγου κ. Ρούσκα στην ομιλία του στο 2ο Real Estate Forum, οι τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις της εκτός σχεδίου δόμησης "φρενάρουν" την απόκτηση ακινήτου, ακόμα και σε αγροτεμάχια που είχαν χαρακτηριστεί οικοδομήσιμα, και ενθαρρύνουν την αυθαίρετη δόμηση.

Αναφέρθηκε στη γραφειοκρατία και στο ότι ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου θα περιλαμβάνει εώς και 45 έγγραφα, όμως για αρχή θα έχει μόνο τα βασικά 6-7.

Για τη μεταβίβαση ακινήτων, το 70% του χρόνου που αφιερώνει ο συμβολαιογράφος αφορά στη συγκέντρωση των εγγράφων, που πρέπει και να τα ελέγχει ως προς την ορθότητα τους.

Για τα διαμερίσματα εκτίμησε ότι ο μέσος χρόνος μεταβίβασης υπολογίζεται από 2,5-8 μήνες, με τις καθυστερήσεις να προκαλούνται κυρίως λόγω της συνεννόησης με τις Πολεοδομίες για την έκδοση ΗΤΚ.

Έτσι, για τη διευκόλυνση των διαδικασιών πρότεινε την εξουσιοδότηση του συμβολαιογράφου από τον πωλητή και αγοραστή, ώστε να αιτείται την έκδοση των σχετικών εγγράφων από τις υπηρεσίες, και να ενημερώνεται απευθείας ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου.

Προβλήματα στις μεταβιβάσεις ακινήτων σύμφωνα με τον κ. Κλειώση

Στο 2ο Real Estate Forum ο δικηγόρος κ. Κλειώσης μίλησε για τους λόγους καθυστέρησης των μεταβιβάσεων ακινήτων στην Ελλάδα.

Τόνισε ότι η υποκειμενικότητα μεταξύ των μηχανικών του αγοραστή και του πωλητή οδηγεί σε έλλειψη τυποποίησης και σε συνδυασμό με τις 5 διαφορετικές βάσεις δεδομένων: Τ.Ε.Ε., Περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ, Υποθηκοφυλακείο/ Κτηματολόγιο, Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΠΕΑ) και Δήμοι (ΤΑΠ) που απαιτούνται για την καταγραφή ακινήτων, δημιουργούν καθυστερήσεις.

Ανέφερε την ανάγκη για καλύτερη στελέχωση του Υποθηκοφυλακείου. Όπως και για εκπαίδευση του προσωπικού στο Κτηματολόγιο, ειδικά στα εκτός σχεδίου οικόπεδα που παρατηρούνται αστοχίες στην οριοθέτηση των ακινήτων.

Επίσης, οι πωλητές ενδέχεται να μην γνωρίζουν για τη φορολογική ενημερότητα και ότι θα πρέπει να έχουν μηδενικό χρέος και στους δήμους.

Τέλος, μίλησε για το νομικό πλαίσιο , που αφορά την περιγραφή του ακινήτου, που πρέπει να είναι ορθή ώστε να μην απαιτείται η διόρθωση και η εύρεση των αρχικών συμβαλλομένων και η εκ νέου υπογραφή του.