HOMI
Loading

ΤΑΠ – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας: Όσα πρέπει να ξέρεις

Last Modified: 16/12/2021

Categories: Landlord

Ίσως γνωρίζεις πως τα Τέλη Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) συνυπολογίζονται και εξοφλούνται μέσω των λογαριασμών παροχής ενέργειας. Γνωρίζεις όμως τι πραγματικά είναι το ΤΑΠ; Ή ποιος υποχρεούται να το καταβάλει; Σε αυτό το άρθρο θα μάθεις όλα όσα χρειάζεσαι!
Ίσως γνωρίζεις πως τα Τέλη Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) συνυπολογίζονται και εξοφλούνται μέσω των λογαριασμών παροχής ενέργειας. Γνωρίζεις όμως τι πραγματικά είναι το ΤΑΠ; Ή ποιος υποχρεούται να το καταβάλει; Σε αυτό το άρθρο θα μάθεις όλα όσα χρειάζεσαι!

Τι είναι το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ);

Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) είναι μια δημοτική υποχρέωση. Στην ουσία, η ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας υπόκειται περαιτέρω σε φόρο ακίνητης περιουσίας. Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου οφείλει αυτό το ποσό στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) στον οποίο ανήκει το ακίνητο του. Όμως, στην πράξη τα τέλη αυτά εισπράττονται από τους δήμους μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, μαζί με τα Δημοτικά Τέλη (ΔΤ) και τους Δημοτικούς Φόρους (ΔΦ).

Πως υπολογίζεται το ΤΑΠ;

Ο υπολογισμός του ΤΑΠ εξαρτάται από ποικίλες παραμέτρους:

 1. Τα δηλωθέντα τ.μ. του ακινήτου.
 2. Ο συντελεστής παλαιότητας του ακινήτου, που καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών ανάλογα με το έτος κατασκευής. Πιο συγκεκριμένα, για κατοικίες ισχύουν οι εξής συντελεστές:
  • 1-5 έτη από την κατασκευή, αντιστοιχεί σε συντελεστή 0,90
  • 6-10 έτη 0,80
  • 11-15 έτη 0,75
  • 16-20 έτη 0,70
  • 21-25 έτη 0,65 και
  • 26 έτη και άνω 0,60
 3. Η τιμή ζώνης, η οποία επίσης καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών ανάλογα με την τοποθεσία κάθε κτίσματος. Εκδίδονται επίσημοι χάρτες που με την εισαγωγή των βασικών χαρακτηριστικών του ακινήτου σου, μπορείς να βρεις σε ποια τιμή ζώνης ανήκει. Εάν θέλεις να μάθεις περισσότερα για την τιμή ζώνης, μπορείς να διαβάσεις αυτό το άρθρο.
 4. Ο Συντελεστής ΤΑΠ, που ορίζεται με απόφαση εκάστοτε δήμου. Κυμαίνεται από 0,25 - 0,35‰ και είναι ενιαίος για ολόκληρη τη διοικητική περιφέρεια του κάθε δήμου.
 5. Τέλος, καθώς το ΤΑΠ υπολογίζεται ετησίως, το συνολικό ποσό του διαιρείται και κατανέμεται στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Τύπος υπολογισμού ΤΑΠ

Επομένως, ο τύπος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμού του ΤΑΠ είναι ο εξής:

ΤΑΠ = [ (τ.μ. ακινήτου) x (συντελεστής παλαιότητας ακινήτου) x (τιμή ζώνης) x (συντελεστής ΤΑΠ) x (ημέρες) ] / 365

Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα διαμέρισμα 100 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στην Νέα Σμύρνη, κατασκευής δεκαετίας.

Αν ανατρέξουμε στις λίστες του Υπουργείου Οικονομικών θα διαπιστώσουμε πως ο συντελεστής παλαιότητας αντιστοιχεί σε 0,80 και από τους επίσημους χάρτες η τιμή ζώνης ισούται σε 1700€/τ.μ. Επιπλέον, ο συντελεστής ΤΑΠ στην περίπτωση μας διαμορφώνεται στο 0,30‰.

Αν ο λογαριασμός αντιστοιχεί σε 40 ημέρες του έτους θα έχουμε χρέωση ΤΑΠ στα 4,47 ευρώ για την χρονική αυτή περίοδο. [ 100x0,80x1700x0,0003x40)/365 ]

Στην ουσία, το ΤΑΠ για το εκάστοτε ακίνητο εκδίδεται ετησίως. Αλλά η ΔΕΗ εισπράττει το ποσό με ισόποσες δόσεις μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κατά την διάρκεια του χρόνου. (Ν. 2130/1993)

Οπότε, στο παράδειγμα μας κάθε 40 ημέρες ο δήμος Νέας Σμύρνης θα εισπράττει από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας 4,47 ευρώ που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα.

Ποια ακίνητα επιβαρύνονται με ΤΑΠ;

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων περιουσιών υποχρεούνται να εξοφλούν το ΤΑΠ που αντιστοιχεί στην περιουσία τους. Ουσιαστικά όλα τα ακίνητα υποβάλλονται στο τέλος ακίνητης περιουσίας.

Μερικές εξαιρέσεις απαλλαγής από την χορήγηση του ΤΑΠ που αξίζει να σημειωθούν είναι οι εξής:

 • Κτίρια που βρίσκονται υπό κατασκευή, για χρονική περίοδο επτά ετών από την παραχώρηση άδειας κατασκευής. Ή έως ότου ενοικιαστούν ή χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πριν από την παρέλευση της επταετούς περιόδου.

 • Τα κοινόχρηστα τμήματα των πολυκατοικιών.

 • Και φυσικά ιστορικά / αρχαιολογικά ή θρησκευτικά κτίρια και ακίνητα που ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο, όπως ΟΤΑ ή φιλανθρωπικά ιδρύματα.

ΤΑΠ ΔΕΗ

Μέσω της ανάλυσης ενός λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ, μπορούν να γίνουν πιο εύκολα κατανοητές οι χρεώσεις υπέρ τρίτων που περιλαμβάνονται.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ, ΗΡΩΝ, Elpedison κτλ) υποχρεούνται να συνεισπράττουν με τους λογαριασμούς ρεύματος την αξία των Δημοτικών Τελών, Δημοτικών Φόρων και το ΤΑΠ.

Τα ποσά αυτά έπειτα αποδίδονται στους αρμόδιους δήμους. Για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει αναφορικά με την επιφάνεια ή τους συντελεστές των παραπάνω, θα πρέπει να αναφέρεσαι στον δήμο στον οποίο ανήκει το ακίνητο σου.

Επιπλέον, στις χρεώσεις υπέρ τρίτων συνυπολογίζονται και τα τέλη υπέρ ΕΡΤ. Αναφέρονται στο ανταποδοτικό τέλος για την ανώνυμη εταιρία Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση (ΕΡΤ). Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 3 ευρώ μηνιαίως ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Τέλος, επίσης συνεισπράττονται και οι διάφορες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ που πραγματοποιούνται για λογαριασμό των καταναλωτών, όπως αντικατάσταση ασφαλειών.

Επιβαρύνεται με το ΤΑΠ ο ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής στην μίσθωση του ακινήτου;

Η υποχρέωση καταβολής του ΤΑΠ επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και καταβάλλεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην περίπτωση που ο ενοικιαστής έχει μεταβιβάσει τους λογαριασμούς παροχής ενέργειας στο όνομα του, τότε μέρος του συνολικού ποσού που πληρώνει, καλύπτει και την υποχρέωση ΤΑΠ. Όμως, στην πραγματικότητα το ΤΑΠ οφείλεται από τον ιδιοκτήτη.

Στο παράδειγμά μας, το ετήσιο ΤΑΠ ανέρχεται περίπου στα 40 ευρώ, τό οποίο επειδή είναι μικρό ποσό είναι πολύ εύκολο να παραβλεφθεί. Πολλοί ενοικιαστές και ιδιοκτήτες δεν είναι ενήμεροι πως το ΤΑΠ επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Άλλοι αν και είναι ενήμεροι, επειδή το συνολικό ποσό είναι αρκετά μικρό και δεν τους ενοχλεί να το επιβαρυνθούν. Παρόλα αυτά, είναι δίκαιο για τους ενοικιαστές να αφαιρούν το ποσό του ΤΑΠ από το ενοίκιο που πληρώνουν, ανεξαρτήτως του ποσού.

Συμβουλές για ενοικιαστές

Εάν είσαι ενοικιαστής ακινήτου και έχεις μεταφέρει τους λογαριασμούς παροχής ρεύματος στο όνομα σου, θα πρέπει να είσαι προσεκτικός. Το ΤΑΠ στην ουσία εκδίδεται στο όνομα σου, όμως επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη.

Δηλαδή, εσύ ως μισθωτής καταβάλλεις το ποσό στον πάροχο ρεύματος μαζί με την προσωπική σου κατανάλωση ρεύματος. Στην συνέχεια ο πάροχος ρεύματος αποδίδει τα αντίστοιχα ποσά στους Δήμους.

Γι'αυτόν τον λόγο, σου προτείνουμε να συζητήσεις με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου σου τον τρόπο διαχείρισης του ΤΑΠ. Ίσως συμφωνήσετε να αφαιρείται το ποσό του ΤΑΠ από το ενοίκιο σου.

Συμβουλές για ιδιοκτήτες

Από την άλλη πλευρά, εάν είσαι ιδιοκτήτης μισθωμένου ακινήτου, θα πρέπει να είσαι τυπικός όσον αφορά την καταβολή του τέλους. Θα πρέπει να βεβαιωθείς πως ο ενοικιαστής σου έχει μεταφέρει τους λογαριασμούς παροχής ενέργειας στο δικό του όνομα.

Στην περίπτωση που έχετε συμφωνήσει να αφαιρείται το ποσό ΤΑΠ από το ενοίκιο που πληρώνει κάθε μήνα, τότε σου προτείνουμε να ζητάς ένα αντίγραφο του λογαριασμού.

Όχι μόνο για να βεβαιωθείς για το ποσό, αλλά και για να είσαι σίγουρος πως το οφειλόμενο ποσό πληρώνεται.

Βεβαίωση ΤΑΠ στη μεταβίβαση ακινήτων

Έτσι ώστε να ολοκληρωθεί μια μεταβίβαση ακινήτου, είναι απαραίτητη η βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ. Αυτή η βεβαίωση εκδίδεται από την περιφέρεια στην οποία βρίσκεται το ακίνητο.

Από την πανδημία, η διαδικασία αυτή πλέον κινείται διαδικτυακά. Ωστόσο, σημειώνεται πως από την αίτηση έκδοσης βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ, μέχρι και την λήψη της, μπορεί να χρειαστεί πάνω από ένας μήνας. Αυτό προκαλεί επιπλοκές και καθυστερήσεις στην μεταβίβαση ακινήτων.

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, το ΤΑΠ διαμορφώνεται με βάση τα δηλωθέντα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου. Αν η διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτων οδηγήσει σε αύξηση των τ.μ., τότε αυτό μπορεί να προκαλέσει και αύξηση του ΤΑΠ. Και κατ΄επέκταση, σε περαιτέρω καθυστερήσεις στην συλλογή των απαραίτητων εγγράφων για την διεξαγωγή μιας πώλησης.

ΤΑΠ - Βασικά σημεία

Το ΤΑΠ αποτελεί ένα πάγιο, αλλά ιδιαίτερα μικρό ποσό που οφείλεται στον δήμο που ανήκει το εκάστοτε ακίνητο.

Εάν και στην πραγματικότητα οφείλεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, στις μισθώσεις πολλές φορές πληρώνεται από τους ενοικιαστές.

Αυτό συμβαίνει είτε διότι δεν είναι ενήμεροι σχετικά με την υποχρέωση καταβολής από τον ιδιοκτήτη, είτε καθώς παραβλέπουν το ποσό εξαιτίας της χαμηλής αξίας του.

Εμείς σου προτείνουμε, στην περίπτωση μισθωτηρίου, είτε είσαι ιδιοκτήτης είτε ενοικιαστής να βεβαιωθείς για την μεταφορά των λογαριασμών παροχής ρεύματος στο όνομα του ενοικιαστή και να συζητήσεις τον τρόπο εξόφλησης του ΤΑΠ.

Είσαι ιδιοκτήτης;

Βρες έναν αξιόπιστο ενοικιαστή για το διαμέρισμα σου. Επικοινώνησε απευθείας μαζί του, αξιολόγησε το προφίλ του και κλείσε μια συμφέρουσα συμφωνία!

Είσαι ενοικιαστής;

Η ΗΟΜΙ μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις το ιδανικό διαμέρισμα για εσένα, με βάση τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σου, χωρίς καμία μεσιτική αμοιβή. Αναζήτησε τα διαθέσιμα ακίνητα στη σελίδα της ΗΟΜΙ, βρες αυτό που σου ταιριάζει και επικοινώνησε απευθείας με τον ιδιοκτήτη!