HOMI
Loading

Αγορά ακινήτου: Τι θα πληρώσω;

Last Modified: 03/12/2020

Categories: Buying

Είσαι έτοιμος να αγοράσεις το νέο σου σπίτι; Μπορεί να έχεις μαζέψει τα χρήματα που απαιτούνται για την αγορά ενός ακινήτου, όμως έχεις υπολογίσει τα επιπλέον έξοδα που θα χρειαστεί να πληρώσεις; Μάθε τι έξοδα έχει η αγορά ενός σπιτιού σε αυτό το άρθρο!
Είσαι έτοιμος να αγοράσεις το νέο σου σπίτι; Μπορεί να έχεις μαζέψει τα χρήματα που απαιτούνται για την αγορά ενός ακινήτου, όμως έχεις υπολογίσει τα επιπλέον έξοδα που θα χρειαστεί να πληρώσεις; Μάθε τι έξοδα έχει η αγορά ενός σπιτιού σε αυτό το άρθρο!

Η αγορά ενός ακινήτου είναι μια μεγάλη οικονομική απόφαση. Αν προετοιμαστείς από νωρίς, υπολογίζοντας όλα τα κόστη και τα έξοδα αγοράς ενός ακινήτου, τότε θα αποφύγεις ανεπιθύμητες εκπλήξεις. Θα ορίσεις τον προϋπολογισμό σου και μπορείς εύκολα να αναζητήσεις ακίνητα που να πληρούν τα κριτήρια σου.

Η ΗΟΜΙ είναι δωρεάν για τους αγοραστές

Η ΗΟΜΙ είναι εντελώς δωρεάν για τους αγοραστές!

Καλό είναι να υπολογίσεις τα έξοδα αγοράς ενός ακινήτου από νωρίς. Έτσι, θα έχεις από την αρχή μια ξεκάθαρη εικόνα του τι θα χρειαστεί να πληρώσεις.

Ορισμένα από τα έξοδα αυτά ορίζονται από το κράτος ως υποχρεωτικά και δεν μπορούν να αποφευχθούν.

Υπάρχουν κι άλλα έξοδα όμως που, ναι μεν είναι προαιρετικά, μπορούν όμως να μειώσουν τους οικονομικούς και νομικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει ένας αγοραστής. Αυτά τα έξοδα θα διασφαλίσουν την ομαλή ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας.

Ας υποθέσουμε πως θέλεις να αγοράσεις ένα ακίνητο από τα χρήματα που έχεις αποταμιεύσει, χωρίς να χρειαστεί να λάβεις στεγαστικό δάνειο για την αγορά σου. Τα έξοδα αγοράς ακινήτου σε αυτή την περίπτωση έχουν ως εξής:

Υποχρεωτικά Έξοδα

1) Εφορία

Για να μεταβιβαστεί ένα ακίνητο στο όνομα σου θα χρειαστεί να καταβάλεις στην εφορία τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτου (ΦΜΑ). Με βάση την πιο πρόσφατη τροπολογία, ο φόρος ανέρχεται στο 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου (ή της εμπορικής του αξίας, αν η δεύτερη είναι μεγαλύτερη).

Σημείωσε πως από τον Σεπτέμβριο του 2019 ο φόρος μεταβίβασης πληρώνεται ηλεκτρονικά. Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνεις ως αγοραστής είναι να υποβάλλεις αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ μαζί με τον πωλητή. Έπειτα θα εκδοθεί η ταυτότητα πληρωμής για την καταβολή του φόρου.

2) Συμβολαιογράφος

Τι κάνει ένας συμβολαιογράφος; Ο συμβολαιογράφος είναι απαραίτητος κατά την αγοραπωλησία ενός ακινήτου καθώς αυτός θα συντάξει το συμβόλαιο μεταβίβασης. Θα εξηγήσει στα συμβαλλόμενα μέρη τους όρους του συμβολαίου και θα είναι παρών κατά την υπογραφή του. Τέλος θα καταθέσει το συμβόλαιο στις αρμόδιες αρχές και θα παραμείνει υπεύθυνος για κάθε μεταγενέστερη νομική διαδικασία.

Η αμοιβή ενός συμβολαιογράφου, όπως την ορίζει ο νόμος, διαμορφώνεται ως ποσοστό επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου (ή της εμπορικής αξίας αν η δεύτερη είναι μεγαλύτερη). Συγκεκριμένα:

Αμοιβή Συμβολαιογράφου για πώληση ακινήτου

Πλέον της αναλογικής αμοιβής, ο συμβολαιογράφος δικαιούται 5€ για κάθε πρόσθετο φύλλο του συμβολαίου και 4€ για κάθε φύλλο αντιγράφου του συμβολαίου. Επίσης, για τη συμπλήρωση κάθε δήλωσης φόρου καθώς και για κάθε φύλλο αντικειμενικής αξίας, ο συμβολαιογράφος δικαιούται 10€.

3) Κτηματολόγιο – Υποθηκοφυλακείο

Τα έξοδα μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο ανέρχονται σε 0,475% της δηλωμένης αξίας (ή της αντικειμενικής αξίας αν η δεύτερη είναι μεγαλύτερη), πλέον ΦΠΑ 24%. Επιπλέον, Ο υποθηκοφύλακας εκδίδει Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών η οποία επιβαρύνει τον αγοραστή.

Προαιρετικά Έξοδα

Τα παρακάτω αφορούν έξοδα αγοράς ακινήτου που, αν και προαιρετικά, μπορεί να αποβούν καθοριστικά για τη διασφάλιση μιας ομαλής και νόμιμης συμφωνίας.

1) Δικηγόρος

Δικηγόρος

Συνιστάται ανεπιφύλακτα στους αγοραστές να προσλάβουν ένα δικηγόρο για τον έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας.

Από την 1/1/2014 κανείς από τους αγοραστές ή τους πωλητές δεν είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύονται από δικηγόρο κατά την κατάρτιση ενός συμβολαίου αγοραπωλησίας.

Ωστόσο, συνιστάται ανεπιφύλακτα στους αγοραστές να προσλάβουν ένα δικηγόρο για τον έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας. Αυτός ο έλεγχος είναι πολύ σημαντικός καθώς θα ενημερώσει τον αγοραστή αν υπάρχουν βάρη ή διεκδικήσεις στο ακίνητο και θα του αποκαλύψει τυχόν νομικά κωλύματα.

Επιπλέον, ο δικηγόρος μπορεί να δημιουργήσει ένα προ-συμφωνητικό. Αυτό θα υπογραμμίζει τους όρους της συμφωνίας πριν ο συμβολαιογράφος συντάξει το σχετικό συμβόλαιο. Η παρουσία ενός δικηγόρου θα βοηθήσει στην επιτάχυνση των διαδικασιών και θα διασφαλίσει τα δικαιώματα σου.

Η αμοιβή ενός δικηγόρου καθορίζεται από την ελεύθερη αγορά. Ορισμένοι χρεώνουν ένα ποσοστό της τιμής του ακινήτου (π.χ. 1%) ενώ άλλοι αμείβονται με την ώρα. Μπορεί να συναντήσεις δικηγόρους με ωριαία χρέωση 100-150€. Σε γενικές γραμμές, υπολόγισε πως θα χρειαστεί να πληρώσεις 1.000€ με 2.000€ για νομική κάλυψη.

2) Μηχανικός

Για να πραγματοποιηθεί μια πώληση είναι απαραίτητη η βεβαίωση του μηχανικού. Αυτή θα επικυρώσει πως δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες στο ακίνητο (ή, αν υπάρχουν, ποιες είναι οι ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν).

Αν και πρόκειται για μια ευθύνη του ιδιοκτήτη, καλό είναι ο αγοραστής να προσλάβει τον δικό του μηχανικό, για να διασφαλίσει πως δεν υπάρχουν αυθαίρετα στο ακίνητο. Ο μηχανικός του αγοραστή θα μπορεί να δώσει την δική του επαγγελματική άποψη και να επικυρώσει πως η βεβαίωση για το ακίνητο είναι έγκυρη και ακριβής.

3) Μεσιτικές Υπηρεσίες

Οι μεσιτικές υπηρεσίες, αν και προαιρετικές, κατευθύνουν τον αγοραστή κατά την πρώτη φάση της αναζήτησης ακινήτου. Ο χαρακτήρας τους είναι κυρίως συμβουλευτικός.

Ένα καλό μεσιτικό γραφείο μπορεί να σου προτείνει τα κατάλληλα ακίνητα και να σε κατευθύνει σε μια συμφέρουσα αγορά. Διαθέτει μια λίστα με όλα τα διαθέσιμα προς πώληση ακίνητα και μπορεί να σου παρέχει πληροφορίες στις οποίες δεν θα είχες πρόσβαση χωρίς τη βοήθεια του.

Σου παρέχει επίσης σημαντική υποστήριξη και πολύτιμες συμβουλές κατά τη φάση των διαπραγματεύσεων με τον πωλητή. Τέλος, ένας επαγγελματίας έχει τη γνώση να σε κατευθύνει σε ό,τι αφορά το επόμενο βήμα σου. Ξέρει να σου προτείνει μηχανικούς, δικηγόρους ή συμβολαιογράφους και να ολοκληρώσει άμεσα τη διαδικασία της αγοράς.

Αμοιβή Μεσιτών: Το σύνηθες στη χώρα μας, είναι οι μεσίτες να αμείβονται με 2% επί της τιμής πώλησης από τους πωλητές, και επιπλέον 2% από τους αγοραστές (μη συμπερ. ΦΠΑ 24%).

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω έξοδα εκτός της αμοιβής μεσίτη και μηχανικού, βαρύνουν και τους αγοραστές που αποκτούν ακίνητο μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

Η ΗΟΜΙ είναι δωρεάν για τους αγοραστές

Η ΗΟΜΙ τηρεί μηδενικές χρεώσεις για τους αγοραστές που συνεργάζονται μαζί μας στην απόκτηση του ακινήτου τους.

Οι αγοραστές που συνεργάζονται μαζί μας για την εύρεση της επόμενης κατοικίας τους, λαμβάνουν τα εξής οφέλη:

  • Πλήρη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις αγγελίες των ακινήτων. Έχεις στα χέρια σου όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να λάβεις μια ενήμερη απόφαση
  • Υψηλής ποιότητας HDR φωτογραφίες, κατόψεις και περιηγήσεις 360 μοιρών ώστε να ξέρεις ακριβώς τι να περιμένεις
  • Άμεση επικοινωνία με τον πωλητή, ώστε να μπορείς να διαπραγματεύσεις απευθείας μαζί του
  • Τιμολογιακές εκτιμήσεις βασισμένες στην αγορά ώστε να μη πληρώσεις παραπάνω από όσο θα έπρεπε
  • Η μόνη αμοιβή που λαμβάνει η HOMI είναι από τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι μας προτιμούν για τις σύγχρονες μεθόδους που χρησιμοποιούμε ως προς την προώθηση των ακινήτων τους καθώς και για τον άψογο συντονισμό όλων των διαδικασιών.

Η μόνη αμοιβή που λαμβάνει η HOMI είναι από τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι μας προτιμούν για τις σύγχρονες μεθόδους που χρησιμοποιούμε ως προς την προώθηση των ακινήτων τους καθώς και για τον άψογο συντονισμό όλων των διαδικασιών.

Διάλεξε τώρα το επόμενο σπίτι σου με τη HOMI και πλήρωσε 0% προμήθεια!