Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της φόρμας;

Η HOMI πρέπει να επαληθεύσει κατά πόσο ένας ενοικιαστής είναι κατάλληλος για το ακίνητο που έχει υποβάλει αίτηση. Αυτό περιλαμβάνει την επαλήθευση της εργασίας του, του εισοδήματος του και τη διασφάλιση πως ο ενοικιαστής είναι σε θέση να καλύψει τις πληρωμές των ενοικίων. Η επαλήθευση αυτή θα επιταχύνει τη διαδικασία της αίτησης τόσο για τους ενοικιαστές, όσο και για τους εμπορομεσίτες και τους ιδιοκτήτες.

Πως λειτουργεί;

Η HOMI χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο προκειμένου να επαληθεύσει το εισόδημά σας και την εργασία σας από τις καταστάσεις τραπεζικού λογαριασμού που μας παρέχετε. Ο αλγόριθμος αυτός επαληθεύει επίσης τις προηγούμενες πληρωμές ενοικίασης και μας παρέχει μια βαθμολογία βάσει της οποίας μπορούμε να εκτιμήσουμε την καταλληλότητά σας για το ακίνητο.

Πως θα χειριστείτε τα τραπεζικά μου στοιχεία;

Η HOMI θα χρησιμοποιήσει τα τραπεζικά σας στοιχεία μόνο για να καθορίσει την καταλληλότητά σας για το ακίνητο που ζητήσατε. Δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για προσωπικό όφελος. Δεν πρόκειται να πουλήσουμε τα δεδομένα σας.

Είναι απαραίτητη να προσκομίσω τα τραπεζικά μου στοιχεία και τα στοιχεία απασχόλησης;

Δεν είναι απαραίτητο να προσκομίσετε αυτά τα στοιχεία. Είναι προαιρετικό. Ωστόσο η παροχή αυτών των πληροφοριών θα μας βοηθήσει να επιβεβαιώσουμε την καταλληλότητά σας και θα αυξήσει τις πιθανότητες ενοικίασης του ακινήτου.

Πως επωφελείται η ΗΟΜΙ;

Με τη παροχή αυτών των στοιχείων, η ΗΟΜΙ αποκτά καλύτερη πληροφόρηση για εσάς προκειμένου να σας προτείνει στον ιδιοκτήτη. Αυτό περιλαμβάνει την ικανότητά μας:

  • Να διαπραγματευτούμε ένα χαμηλότερο ποσό μηνιαίου ενοικίου ή να διαπραγματευτούμε λιγότερους (εώς και κανέναν) μήνες προκαταβολής ενοικίου ώστε να διαφυλάξετε όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα.
  • Να επιταχύνουμε την διαδικασία επαλήθευσης των στοιχείων ώστε να προωθήσουμε την αίτηση σας στον ιδιοκτήτη όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να σας παρέχουμε μια μεγαλύτερη ευκαιρία ενοικίασης του ακινήτου
  • Να προωθήσουμε εσάς, σε σχέση με τους άλλους υποψήφιους αγοραστές που εξετάζονται για την ενοικίαση του ακινήτου.